Detyrime financiare te pretenduara nga punedhenesi

Pershendetje,

Burri im eshte larguar nga puna e meparshme qe para 8 vitesh. Punonte ne nje nga Spitalet Rajonale te vendit ne administrate. Tani me telefonojne dhe me njoftojne qe ka nje detyrim te prapambetur te konstatuar nga kontrollet e ushtruara ne institucionin perkates (Spitali) dhe kerkojne pagesen e menjehershme ose ne te kundert do fillonin procedurat e mbledhjes me force te detyrimit. Kerkuam shkresen e njoftimit dhe na thane se e kishin derguar njoftimin permes postes, por ne nuk kemi marre asnje shkrese. Po interesohem ne poste te vertetoj se cili postier e ka dorezuar kete shkrese. Ne e paguam detyrimin, por dua te di nese kane te drejte te kerkojne nje detyrim kaq te vjeter ne kohe institucionet? A  kam te drejte te bej apelimin dhe nese po, cilit institucion duhet t’i drejtohem konkretisht? Nese mund te me udhezoni si te veproj do ju isha mirenjohes. Ju faleminderit


Qytetari: E. Q. Data: 29 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Detyrime financiare te pretenduara nga punedhenesi”

  1. Pershendetje. Se pari, qe punedhenesi te kerkoje pagimin e nje demshperblimi nga punemarresi duhet te kete nje vendim gjykate qe njeh demin material. Se dyti, kerkesat paraqiten deri ne tre vite nga zgjidhja e marredhenieve te punes. Afati i parashkrimit, pra afati tre vjecar, vlen vetem per te drejten per t’ju drejtuar gjyjates, por perjashtohen rastet kur personi e paguan vullnetarisht detyrimin.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet