Deshmi penaliteti per subjektin privat

Pershendetje,

Jam nje biznes dhe marr pjese ne tenderimet publike. Ku mund ta marr nje vetetim qe si subjekt privat c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale? Ju falenderoj


Qytetari: H. X. Data: 29 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Deshmi penaliteti per subjektin privat”

  1. Pershendetje

    Per tu pajisur me nje vertetim te tille ju duhet t’i drejtoheni Gjykates se Rrethit Gjyqesor ku jeni i rregjistruar si subjekt apo ku ju ushtroni ativitetin tuaj.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet