Dëmtim apartamenti nga fqinji

Përshëndetje. Jam një banor në një godinë shumëkatëshe. Prej disa muajsh kam rrjedhje ujërash në banje nga fqinji i katit me lart, i cili nuk pranon të rregullojë defektin, duke pretenduar që nuk ka mundësi financiare, duke shkaktuar lagështi në apartament dhe rrjedhje uji në tavan e mure. Bashkia e ka konsideruar jashtë juridiksionit këtë problem. Ju lutem, mund të më këshilloni si të veproj në mungesë të mirëkuptimit? Faleminderit.


Qytetari: A. P. Data: 5 January , 2021, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Dëmtim apartamenti nga fqinji”

  1. 1

    Pershendetje! Ju mund t’i drejtoheni gjykates ne baze te nenit 302 te Kodit Civil me padi mohuese.
    Padia mohuese parashikon se: Pronari ka të drejtë të kërkojë nga cilido që e cenon në pronësinë e tij, por pa u zhveshur nga posedimi, të pushojë cenimin dhe të mos përsërisë këtë në të ardhmen dhe kur është rasti, të shpërblejë dëmet që mund t’i ketë shkaktuar. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet