Demshperblimi per token e zene nga autostrada Levan Tepelene

Pershendetje,

Jam interesohem te di nese ka dal demshperblimi i pjeses qe ka zene autostrada Levan-Tepelene? Kam regjistruar kerkesen me nr protokolli …. qe ne vitin 2016 dhe akoma nuk na eshte bere asnje lloj pagese. Faleminderit,


Qytetari: L. B. Data: 25 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Demshperblimi per token e zene nga autostrada Levan Tepelene”

  1. Pershendetje!

    Ne lidhje me procesin e shperblimit si pasoje e shpronesimeve per ndertimin e rruges Levan Tepelene, si nje nga subjeket e prekura, ju duhet t’i drejtoheni Ministrise se Financave. Nese nuk merrni masen e shperblimit qe ju takon nga kjo procedure, mund te hapni nje proces gjyqesor per te vendosur ne vend te drejtat tuaja.

    Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet