Deklarata Noteriale

Pershendetje,

Ju lutem dua te di nese mundet te behet kalimi i pronesise nepermjet deklarates noteriale e cila eshte nenshkruar nga te dy palet? Faleminderit,


Qytetari: A. P. Data: 17 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Deklarata Noteriale”

  1. 1

    Pershendetje!

    Deklarata Noteriale nuk perben mjet ligjor per fitimin e pronesise ne kuptim te Kodit Civil. Do duhet qe palet te percaktojne ne cfare forme transferohet pronesia: me shitje, dhurim apo trashegimi. Varesisht formes, palet duhet te shprehin qarte vulletin e tyre nepermjet nenshkimit te akteve perkatese (kontrate shitje, dhurimi apo testament). Cdo forme, ka implikimet e saj ne drejtim te tatimeve te aplikueshme, pagimi i te cilave eshte kusht per regjistrimin e transferimit te pronesise ne regjistrin e pasurive te paluajtshme.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet