Data e gjyqit

Pershendetje, kam dorezuar nje kerkese per zevendesim te avokatit qe eshte percaktuar nga gjykata (ndihma juridike), pasi kam konflilt interesi. Kam 15 dite qe e kam derguar kerkesen, por nuk me kane therritur ende per gjyq, sa muaj ose dite do per te dal ne gjyq per kete çeshtje?


Qytetari: R. K. Data: 18 November , 2019, Kategoria: procedura gjyqesore.

2 responses to “Data e gjyqit”

  1. 1

    Gjykata, mbi bazen e ngarkeses se saj, dhe mbi te gjitha brenda nje afati te arsyeshem, cakton seancen, pra nuk ka nje afat prekluziv te caktuar, ne ligj.

  2. Në ligj nuk është e përcaktuar një kohë fikse për lënien e seancës gjyqësore, nga momenti i depozitimit. Në Kodin e Procedurës Civile parashikohet se gjykimi zhvillohet brenda një afti të arsyeshëm, gjë që e lë në diskrecion të gjykatës caktimin e afatit kohor.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet