Trajtimi i ceshtjeve me ankim te vecante

Pershendetje,
Interesohem te di nese ceshtjet gjyqesore me ankim te vecante me objekt “vazhdim i urdherit te mbrojtjes”, a kane perparesi per t’u shqyrtuar ne Gjykaten e Apelit? Ju faleminderit,


Qytetari: A. K. Data: 15 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Trajtimi i ceshtjeve me ankim te vecante”

  1. 2

    Pershendetje,

    Urdhri i mbrojtjes jepet gjithmonë me afat. Urdhri i mbrojtjes nuk mund të shtyhet, por mund të kërkosh Urdhër të ri mbrojtje, në rast se ekzistojnë kushtet qe i vlerëson gjykata.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet