Ceshtje penale

Pershendetje,

Cdo te thote procedim penal nr. X, viti 2020 ? Po me njohje te akteve te keti procedimi cfare kuptohet? Faleminderit,


Qytetari: D. G. Data: 31 December , 2020, Kategoria: Penale.

One response to “Ceshtje penale”

  1. Pershendetje
    Ne lidhje me pyetjen: “Cdo te thote procedim penal nr. X, viti 2020” ? Procedim penal merr nje numer te caktuar ne momentin qe rregjistrohet si dhe daten. Ky numer dhe data e regjistrimit identifikojne procedimin.
    Ne lidhje me pyetjen e dyte : “Me njohje te akteve te ketij procedimi cfare kuptohet”? Me njohje te akteve do te thote qe ju te njiheni me permbajtjen e dosjes, provat qe disponohen nga ana e organit procedues.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet