Celje testamenti

Pershendetje! Çfarë dokumentash duhet të kërkojë noteri për hapjen e testamentit, përveç certifikatës së vdekjes dhe kërkesës? Faleminderit!


Qytetari: b. G. Data: 6 December , 2020, Kategoria: Civile - Trashegimia.

One response to “Celje testamenti”

  1. 1

    Pershendetje,
    Te noteri që ka përpiluar testamentin, paraqitet një ose më shumë pjesëtarë të familjes së personit që ka vdekur dhe duke i paraqitur certifikatën e vdekjes së personit, certifikatën e gjendjes familjare dhe dokumentat e tyre identifikues (ID-te). Trashegimtari/et i kërkojnë noterit që të hapë dhe të lexojë testamentin që ka lënë i afërmi i tyre. Vetëm ata kanë të drejtë të kërkojnë hapjen e testamentit.
    Per me shume informacion, mund t’i drejtoheni zyres se noterise qe ka ne ruajtje testamentin dhe ku do celet testamenti. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet