Celja e trashegimise ligjore

Pershendetje,

Eshte nje rast kur eshte bere celja e trashegimise ligjore nga noteri dhe perfitues jane bashkeshortja dhe 2 femijet. Nje nga pronat qe eshte ne trashegim eshte e lene me qera. Qiraja qe do vazhdoje te merret. Si do te ndahet kjo qira? Cdo pjestar nga 1/3 e qerase? Apo bashkeshortja 1/2 pjese dhe femijet 1/2 pjese?  A eshte e njejta menyre ndarje e te ardhurave sic ndodh edhe ne rastin e ndarjes se pjeseve te pasurive te paluajtshme te trasheguara? Faleminderit,


Qytetari: S. E. Data: 23 December , 2020, Kategoria: Ceshtje pronesie, Civile - Trashegimia.

One response to “Celja e trashegimise ligjore”

  1. Pershendetje. Te ardhurat e kontrates se qirase nuk jane te ardhura nga trashegimia drejtperdrejte, por per sa kohe sendi eshte objekt kontrate eshte perfituar nga trashegimia, atehere te ardhurat nga qiraja do te ndahen sipas pjeses se bashkepronesise se pasurise se paluajtshme. Pra bashkeshortja do te perfitoje 1/2, pasi eshte pronare e 1/2 pjese, ndersa secili prej femijeve ka te drejte te perfitoje 1/4.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet