Celebrimi

Pershendetje,

Jam i martuar dhe kam marr mbiemrin e nuses. Tani dua te bej ndarjen, por dua te di nese mund ta mbaje serish mbiemrin e nuses? Faleminderit,


Qytetari: t. n. Data: 28 November , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Celebrimi”

  1. Neni 146 I Kodit Familjes parashikon se: “Bashkëshorti që me lidhjen e martesës ka ndryshuar mbiemrin e tij, pas zgjidhjes së martesës merr mbiemrin që ka pasur para lidhjes së martesës. Gjykata, me kërkesën e bashkëshortit dhe kur është në interes të tij ose të fëmijëve, mund të lejojë që ai të mbajë mbiemrin që ka marrë me lidhjen e martesës”.
    Pra sa më sipër, duhet t’i kërkoni gjykatës, në kërkesën e zgjidhjes së martesës, që të mbani mbiemrin e bashkëshortes. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet