Biznes online

Përshëndetje!

Si funksionon regjistrimi i një biznesi të bazuar online? Dmth nuk ka zyrë apo qytet fiks ku zhvillohet aktiviteti, psh nqs punoj me laptop nga bare apo biblioteka? Faleminderit,


Qytetari: G. K. Data: 22 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Biznes online”

  1. 1

    Pershendetje. Cdo veprimtari tregtare pavaresisht natyres se saj, apo faktit qe ushtrohet online, duhet te kete nje seli te regjistruar. Ky perben nje detyrim ligjor. Kjo seli eshte e domosdoshme edhe per efekt te regjistrimit te vepritmarise prane organeve tatimore. Selia e veprimtarise mund te jete fare mire edhe banesa ku ju jetoni. Nese nuk jeni pronar i ligjshem mund te lidhni nje kontrate qiraje, ose nese jane familjaret tuaj nje kontrate huaperdorje, e cila nuk eshte me pagese. Regjistrimi i veprimtarise tregtare mund te behet ne formen e tregtarit, si person fizik, pa nje strukture te organizuar, qe eshte me e thjeshte si procedure dhe ka shpenzime me te vogla edhe gjate ushtrimit te veprimtarise. Nese doni te regjistroni nje shoqeri tregtare, forma me e pershtatshme per bizneset e vogla eshte shoqeria me pergjegjesi te kufizuar. Aplikimi per regjistrim behet online prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, ne faqen http://www.qkb.gov.al.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet