Baza ligjore per ndertimin e banesave ne partneritet OJF, bashki dhe firme ndertimi

Pershendetje,

Ju lutem a mund te ndihmoni me disa ligje te fundit specifike, ku parashikohet ndertimi i banesave si projekte ne bashkepunim OJF , bashki dhe firme ndertimi? Faleminderit,


Qytetari: E. H. Data: 31 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Baza ligjore per ndertimin e banesave ne partneritet OJF, bashki dhe firme ndertimi”

  1. Pershendetje. Nuk ka legjislacion specifik per ndertimin e banesave nga OJF-te, bashkia dhe sipermarresit. Baza ligjore ne kete rast eshte Kodi Civil qe rregullon organizatat jofitimprurese dhe kontraten e sipermarrjes, ligji per planifikimin dhe zhvillimin e territorit, si dhe ligji per organizatat jofitimprurese, si dhe nese eshte rasti ligji per sponsorizimet. Ne cdo rast, detajet speciike rregullohen ne kontraten perkatese te sipermarrjes, apo bashkepunimit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet