Arshiva

Pershendetje,

Jam sekretar në administratë. Specialistët i mbyllnin dosjet pa një vendim pushimi nga prokuroria, vetem me vendim arshivimi të firmosura nga drejtori i zyrës. I kujt eshtë faji ne kete rast, krahas pergjegjesise se sekretarit që ka marr dosjen në arshive? Faleminderit,


Qytetari: E. G. Data: 30 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Arshiva”

  1. Pershendetje,
    Nga parashtrimi juaj, nuk e del e qarte se cila eshte situata dhe problematika konkrete. Gjithashtu, ne nuk mund t’ju japim nje pergjigje ne lidhje me pergjegjesine ose jo te personave te caktuar. Nese kerkoni nje mendim me te specializuar ne lidhje me parashikimet ligjore per situaten konkrete, ju lutem parashtroni ne menyre me te zgjeruar rrethanat e ceshtjes.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet