Aplikim per certifikate pronesie

Ne dt.04.04.2017 kam aplikuar me nr. aplikimi 6292 per certefikate pronesie per shtepine time qe e kam te regjistruar ne hipoteke Durres dhe kam vertetimin hiptekor Nr 180 dt.22.11.2007. Me dt. 26.05.2017 me kane kthyer pergjigje: sherbimi i kerkuar nuk mund te kryhet pasi ZK. 3241 Rrushkull nuk eshte e azhornuar. Si do behet ? Kur mund te me jepet certifikata e pronesise?


Qytetari: D. D. Data: 28 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Aplikim per certifikate pronesie”

  1. Ada Dimo Ada Dimo says:

    Pershendetje,

    Certfikata e Pronesise mbi pasurine e paluajteshme qe dispononi, do te dali vetem pasi te kryhet azhornimi i zones kadastrale ku ndodhet prona juaj. Ju duhet te informoheni here pas here duke i derguar Drejtorise Rajonale Vendore perkatese te ASHK-se, kerkese per informacion mbi azhornimin e zones kadastrale ku ndodhet prona juaj.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet