Ankim kunder vendimit te prokurorise

Pershendetje,

Cili nen parashikon ankimin ne gjykate kunder vendimit te prokurorit “Per mosfillimin e hetimeve”? Faleminderit


Qytetari: H. F. Data: 24 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ankim kunder vendimit te prokurorise”

  1. Pershendetje,

    Ne piken 2 te nenit 291 te Kodit te Procedures Penale percaktohet se: “Vendimi per mosfillim te procedimit penal u njoftohet menjëherë atyre që kanë bërë kallëzim ose ankim, viktimës ose trashëgimtarëve të saj, të cilët kanë të drejtën e ankimit në gjykatë brenda 10 ditëve nga njoftimi i vendimit”.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet