Ankim i vendimit. Pas sa ditesh meret njoftimi ne cilin stad jemi? Qendron vendimi aktual app drejtohet per ne apel

Kam zhvilluar gjyq per kujdestarine e femijes. Gjykata ka vendosur ne favorin tim. Gjithashtu vendosi dhe pensionin ushqimor, menyren e takimit.
Pala tjeter ankimoi vendimin per pensionin ushqimor.
Gjithashtu bera nje kunderankim. Por kane kaluar 30dite kalendarike edhe ende nuk kam nje pergjigje nese vendimi ka mar forme te prere apo shkon per apel.
Sa dite nevojiten per te mar nje pergjigje 30dite kalendarike apo 30dite pune?
A mund te merret per baze ky lloj ankimi?

Qytetari: E.P.
Data: 30 Mars 2023, Kategoria: Procedurë gjyqësore

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Pavarsisht se ish bashkeshorti juaj ka paraqitur ankim prane Gjykates se apelit dhe vendimi ende nuk e ka marre formen e prere gjykata ne çdo rast vendos qe detyrimi për ushqim fillon nga momenti i ngritjes se padisë, e shprehur kjo dhe ne neni 210 te kodit te Familjes, pra përveç faktit që çështja mund të zgjasë në Gjykatën e Apelit, nuk mendoj se e drejta e pensionit ushqimor mund të cënohet nga kjo gjykate.
    Faleminderit!

Lini një Përgjigje