Ankese per largim nga puna

Jam nje punonjese e policise se burgjeve. Me kane larguar nga puna me pa te drejte. Per kete kam bere ankese tek Ministria e Drejtesise dhe akoma nuk mbledhur komisioni. Ka 2 muaj qe e kam ankimuar kete ceshtje dhe jam ne pritje. Si mund te veproj? Faleminderit,


Qytetari: A. M. Data: 22 January , 2021, Kategoria: Pune.

One response to “Ankese per largim nga puna”

  1. Pershendetje,

    Prane Ministrise se Drejtesise eshte mbledhur Komisioni i Apelimit te Masave Disiplinore, i cili po shqyrton ceshtjet e ankimuara. Brenda afateve, ju do te therriteni prane komisionit per te dhene deklarimet tuaja dhe me pas Komisioni do te dale me nje vendim te arsyetur. Ky vendim do t’ju komunikohet ne rruge postare. Ne cdo rast, ju keni te drejte te ankimoni vendimin ne Gjykate.
    Ne kushtet kur ju nuk keni asnje njoftim prej dy muajsh, ju keshilloj te drejtoni nje kerkese per informacion prane Ministrise se Drejtesise. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet