AMTP per regjistrim

Pershendetje,

Kam per te regjistruar nje AMTP. Edhe pse kam plotesuar dosjen dhe pagesen, sot e e kesaj dite nuk po regjistrohet.  Ju lutem te na mundesoni regjistrimin. Faleminderit,


Qytetari: A. F. Data: 20 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “AMTP per regjistrim”

  1. 1

    Pershendetje. Nga ana jone mund t’ju japim keshillim ligjor lidhur me rrugen e duhur qe ju duhet te ndiqni, por nuk kemi kompetence per te vepruar lidhur me aplikimin tuaj. Ne rast se juve ju ka kaluar afati brenda te cilit ju duhet te merrnit sherbimin e kerkuar, i percaktuar ne mandatin e aplikimit, atehere ju keni te drejte qe te paraqisni nje ankim drejtuar Agjencise Shteterore te Kadastres, Drejtorise Qendrore ne Tirane.
    Nese aplikimi juaj eshte bere ne baze te ligji 20/2020, ende nuk jane miratuar aktet nenligjore perkatese dhe si rezultat aplikimi mund te jete pezulluar nga ana e Drejtorise Rajonle Vendore te ASHK.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet