aktet bashkelidhur nje kallezimi penal

Pershendetje,

Nese nje kallezim dua ta depozitoj me ane te postes, pervec fleteve te kallezimit, a duhet te bashkengjis ndonje dokument tjeter?


Qytetari: S. M. Data: 10 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “aktet bashkelidhur nje kallezimi penal”

  1. Pershendetje! Ju duhet te depozitoni gjithçka qe ka lidhje me faktin qe ju kallzoni (per vertetimin e ketij fakti dhe mbeshtetjen e pretendimeve tuaja), prova shkresore, foto, emra personash qe kane dijeni per faktin e kallzuar, adresat postare, elektronike, numer kontakti te personave te perfshire ne kallzim, pra gjithçka qe jep te dhena mbi faktin! Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet