akt trashegimie

a mund te behet nje akt trashegimie pa dijenine e femijeve te tjere?

Qytetari: A.C.
Data: 3 Gusht 2023, Kategoria: Civile

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

 1. 1

  Pershendetje

  Leshimi i dëshmise se trashëgimisë ligjore ose asaj testamentare, lëshohet nga nje noter publik (zyre noterie) ku ka patur vendbanimin e fundit trashëgimlënësi. Nese eshte lene testament, atehere deshmia e trashegimise testamentare leshohet pranë noterit të cilit është redaktuar testamenti me akt noterial, apo është depozituar për ruajtje testamenti ollograf ose testamenti i posaçëm.
  Dëshmia e trashëgimisë redaktohet dhe leshohet në numër të barabartë me trashëgimtarët e përcaktuar në të, ndërsa kopjet e tjera të redaktuara ruhen nga noteri dhe mund të tërhiqen nga trashëgimtarët e tjerë, sipas kërkesës së tyre.
  Akti i celjes se trashegimise dhe leshimi i deshmise se trashegimise kryhet vetem nje here nga ana e noterit (perjashtuar rastet e pavlefshmerise se celjes apo leshimit te deshmise se trashegimit).
  – Pra ju mund te paraqiteni prane zyres noteriale per te celur deshmine e trashegimise por ai do te redaktohet ne numrin e kopje te te gjithe trashegimtareve. Nga ku noteri per leshimin e deshmise se trashegimise do ju kerkoje edhe kartat e indentitetit te trashegimtareve te tjere.

  Faleminderit!

Lini një Përgjigje