Aksioneret

Pershendetje!
Doja t’ju pyesja ne lidhje me krijimin e nje kompanie sh.p.k. Sipas legjislacionit shqiptar, a eshte e detyrueshme qe secili aksioner te jete i deklaruar si punonjes i kompanise? Nese po, a eshte e lejuar qe te paguhen vetem detyrimet shoqerore dhe shendetesore, pa ia kaluar pagen? Faleminderit,


Qytetari: A. L. Data: 23 February , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Aksioneret”

  1. 1

    Pershendetje
    SHpK eshte shoqeri tregrare qe themelohet nga persona fizik ose juridik te cilet nuk pergjigjen per detyrimet e shoqerise tregtare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara , kontributet e ortakeve perbejne ne vetvete kapitalin e shoqerise
    Ortaket e Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar jo domosdoshmerisht jane punonjes te Shpk-se dhe nuk eshte e nevojshme te jene te siguruar.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet