Bllokimi i aksioneve nga permbarimi

Pershendetje!

Do hap nje kompani dhe do futem aksioner. A mundet dot zyra e permbarimit te sekuestroje aksionet ne emrin tim? Faleminderit


Qytetari: R. J. Data: 12 December , 2020, Kategoria: Ekzekutimi i detyrimeve, Tregtare.

One response to “Bllokimi i aksioneve nga permbarimi”

  1. 1

    Pershendetje. Nese ju ne cilesine e ortakut, apo aksionarit (ne varesi nese shoqeria eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar apo shoqeri aksionare), do te keni detyrime kundrejt personave te trete, atehere zyra e permbarimit ka te drejte te vendose bllokimin e kuotave apo aksioneve qe ju zoteroni ne nje shoqeri tregtare.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet