Aksident rrugor

Pershendetje,

Kam bere nje aksident dhe ne makine kam patur 2 pasagjer, te cilet kane patur demtime nga aksidenti dhe kane qendruar ne spital per me shume se 2 jave.
Sipas ekspertizes fajtori ne aksident eshte personi tjeter (drejtuesi i makines me te cilen u aksidentova), i cili ishte gjithashtu ne gjendje te dehur. Ndaj ketij personi (shkaktar i aksidentit), ngaqe e njohim, ne te demtuarit kemi leshuar nje deklarate noteriale ku shprehemi se kemi marredhenie te mira me te dhe se nuk kerkojme as nje detyrim, si finaciar ashtu edhe material. Personat e demtuar nuk kane siguracion jete. A i takon personave te demtuar te perfitojne demshperblim per shendetin nga siguracioni i shkaktarit te demit? Pra pervec siguracionit te makines, a na takon dhe siguracion per shendetin e te demtuarve? Dhe nqs na takon ky demshperblim, detyrimi per demshperblim kujt i perket siguracionit apo personit fajtor?
Sepse ne nuk duam qe siguracioni t’i marre para personit te aksidentuar. Mund te ma sqaroni kete pjese ju lutem. Shume faleminderit,


Qytetari: N. M. Data: 18 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Aksident rrugor”

  1. Pershendetje
    Pasagjeri i përfshirë në një aksident ose përfituesi, ka të drejtë që sipas kushteve të kontratës së sigurimit të kërkojë që shoqëria e sigurimit me të cilën është lidhur kontrata e sigurimit, të paguajë detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë drejtpërdrejt tek ai. Në rast të ngjarjes së aksidentit, i siguruari/pasagjeri i dëmtuar ose përfituesi i tij, në rastin kur pasagjeri vdes, është i detyruar të njoftojë shoqërinë e  sigurimit, me të cilën është lidhur kontrata e sigurimit. Kërkesa për dëmshpërblim paraqitet me shkrim ose në mënyrë elektronike dhe duhet të tregojë vendin, ditën, orën, shkakun e aksidentit, mjetin e transportit, si dhe itinerarin e udhëtimit. Shoqëria e sigurimit është e detyruar të pranojë dhe të regjistrojë kërkesën për dëmshpërblim. Nëse pronari i një mjeti motorik nuk ka lidhur kontratë për sigurimin e pasagjerëve, sipas dispozitave të ligjit, dhe aksidenti ka ndodhur, pasagjeri ose personi përfitues ka të drejtë të kërkojë pagesën e shumës së siguruar nga fondi i kompensimit.
    Pra personi qe ka shkaktuar aksidentin nuk paguan drejtperdrejte por eshte kompania e sigurimit ajo qe demshperblen ne rast aksidentesh.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet