Afatet e shqyrtimit te ankimit penal

Pershendetje,

Kam bere nje ankim penal per dergim ceshtje ne gjyq.  Jam i interesuar te di se sa kohe mund te duhet qe ky ankim te shqyrtohet ne Gjykaten e Apelit Tirane? Si do shqyrtohet ceshtja, ne dhome keshillimi apo seance gjyqesore? Faleminderit,


Qytetari: H. J. Data: 29 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Afatet e shqyrtimit te ankimit penal”

  1. Pershendetje
    Kodi i Procedures Penale percakton se
    Ankimi shqyrtohet në dhomë këshillimi, brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga marrja e akteve. ( referuar nenit 329 pika 3 e K.Pr Penale)
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet