a eshte biznesi im i lejuar te ushtroje aktivitetin gjate kesaj periudhe?

Kam nje dyqan rrobaqepsi riparime.  Dua te di nese ne baze te urdhrave ne fuqi me lejohet te ushtroj aktivitet apo jo gjate kesaj periudhe pandemie? Faleminderit,


Qytetari: B. A. Data: 16 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “a eshte biznesi im i lejuar te ushtroje aktivitetin gjate kesaj periudhe?”

 1. 1

  Pershendetje!
  Ne mbeshtetje te Urdherit te Ministrit te Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, nr. 193, date 20.03.2020, “Per mbylljen apo kufizimin e levizjeve ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar, jane te lejuar te vazhdojne ushtrimin e aktivitetit te gjithe tatimpaguesit qe kryejne aktivitet ne fushen e perpunimit te tekstileve dhe konfeksionet e veshjeve, duke perfshire ketu edhe rrobaqepsite.

  Me poshte linku ku mund te konsultoheni me tabelen e aktiviteteve qe lejohen dhe atyre qe ndalohen per te ushtruar aktivitetin:
  https://portavendore.al/wp-content/uploads/2020/04/Tabela-e-Urdhrit-193-dt.-20.03.2020-P%c3%abr-mbylljen-apo-kufizimin-e-l%c3%abvizjeve-n%c3%ab-Republik%c3%abn-e-Shqiperise_compressed.pdf

  Faleminderit,

 2. Ada Dimo Ada Dimo says:

  Pershendetje,

  Gjate kesaj periudhe pandemie jane lejuar te ushtrojne aktivitetin e tyre pikat e shitjes së produkteve ushqimore, me pakicë dhe shumicë, pikat e tregtimit të barnave, produkteve mjekësore, institucionet financiare, etj.
  Per informacion me te detajuar, bashkelidhur do te gjeni dhe linkun me listen e aktiviteteve te cilat lejohen dhe ato qe nuk lejohen.
  https://www.dpshtrr.al/te-reja/lajme/lista-e-aktiviteteve-qe-do-te-ushtrojne-veprimtarine-dhe-atyre-qe-u-ndalohet

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet