Informacion per te levizur jashte vendit

Pershendetje, Ne qershor do udhetoj me dy femijet e mi, vetem pa bashkeshortin. Nuk e di si funksionon ne Shqiperi, duhet prokure nga ana e bashkeshortit qe me autorizon mua per kete? Faleminderit


Qytetari: D. I. Data: 10 May , 2021, Kategoria: Levizje jashte vendit. Shiko Përgjigjet e Avokateve.

Shtyrja e gjykimit

Pershendetje, U beme dy here qe marr daten e gjyqit per njohje te vendimit te shtetit te huaj, por ne te dyja rastet anulohet gjyqi per mosprezence te trupit gjykues. Ju lutem ku mund te ankohem per kete se me duhet vendimi sa me shpejt te jete e mundur? Faleminderit,


Qytetari: A. A. Data: 10 May , 2021, Kategoria: Uncategorized. Shiko Përgjigjet e Avokateve.

Llogaritje page punonjesi administrate/kooperative

Pershendetje! Shume e vleresueshme ndihmesa juridike qe jepni online. Pyetja ime ka te beje me llogaritjen e pages ne rastin e nje ish ushtaraku (i dale ne rezerve) i cili fillon pune ne administrate si punonjes civil. Vitet e punes si ushtarak te vertetuara me vertetim nga QPR ne total 22. Krahas ketyre viteve ka […]


Qytetari: A. A. Data: 10 May , 2021, Kategoria: Sigurimet shoqerore. Shiko Përgjigjet e Avokateve.

Ku ta ngre padine?

Pershendetje! Para disa vitesh nje person i njohur, koleg imi, me ka marre nje shumë parash borxh, te dokumentuar ne deklarate noteriale. Meqe nuk po mi shlyente, iu drejtova gjykates per nxjerrjen e urdhrit te ekzekutimit dhe me pas përmbaruesit. Doli qe nuk kish mjete te mjaftueshme përmbushjeje, pervec nje shtepie ne bashkepronesi me familjaret […]


Qytetari: A. A. Data: 9 May , 2021, Kategoria: procedura gjyqesore. Shiko Përgjigjet e Avokateve.

Fitimi i pronesise me parashkrim fitues – Zona A

Pershendetje, Me intereson te di nese mund te fitohet me ane te parashkrimit fitues pronesia mbi nje truall shteteror qe eshte “Zona A”? Ju faleminderit


Qytetari: G. R. Data: 10 May , 2021, Kategoria: Ceshtje pronesie. Shiko Përgjigjet e Avokateve.