Kategoritë e Përgjigjeve

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion për masat e veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Në dt.15 mars 2020, Këshilli i Ministrave ka miratuar një akt normativ me fuqinë e ligjit, me qëllim parandalimin dhe luftimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. Në dt.24 mars 2020, u shpall gjendja e fatkeqësisë natyrore, […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion lidhur me kontrollin teknik dhe taksat e qarkullimit të mjeteve në Republikën e Shqipërisë Prej datës 13 mars 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DShTRR), ka ndërprerë zyrtarisht të gjitha shërbimet që mund të kryhen vetëm pranë zyrave të saj, duke përjashtuar veprimet online. Për këtë arsye është vendosur pezullimi i […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19  Akti normativ i miratuar në 24 mars 2020, ka për objekt përcaktimin e kushteve dhe të kritereve për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve, si një leje e veçantë, gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Ofrimi i asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Këshilli ministrave ka miratuar marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë gjatë kohëzgjatjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19 si vijon: a) dërgimin e pagesave mujore që subjektet përfitojnë nga programi i […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion për përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit Këshilli ministrave ka miratuar përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit, si më poshtë: 1. Tatimpaguesit që lëshojnë fatura për transaksione me para në dorë, mund të lëshojnë […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion mbi veprimtarinë e pushtetit gjyqësor gjatë epidemisë së COVID-19 Me aktin normativ nr.9, dt.25.03.2020, është vendosur përcaktimin e rregullave të veçanta për zhvillimin e veprimtarisë gjyqësore dhe të prokurorisë me qëllim garantimin e të drejtës për një proces të rregullt në veprimtarinë gjyqësore dhe atë të prokurorisë, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
KËRKESË PËR PËRFITIM TË NDIHMËS FINANCIARE   I vetëpunësuari (emër atësi mbiemër)/Personi Juridik _______________________________  NUIS (NIPT-i) _____________________________________________________________ Drejtoria Rajonale Tatimore___________________________________________________ Nr. Telefoni  _______________________________________________________________ Adresë e-mail-i _____________________________________________________________   LISTA E PUNONJËSVE PËRFITUES TË SUBJEKTIT (I VETËPUNËSUARI, PUNONJËSIT E PAPAGUAR TË FAMILJES DHE TË PUNËSUARIT) PËR PERIUDHËN: __________________________________________   Nr. Emri, Atësia, Mbiemri Numri Personal (NID) Banka […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Përfitimi i ndihmës financiare për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19   Këshilli i Ministrave nëpërmjet vendimit nr. 254, datë 27.3.2020 miratoi:    Dhënien e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, për periudhën pas ndërprerjes së aktivitetit ekonomik/marrëdhënieve të punës për shkak të gjendjes së […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Pershendetje, Bazuar ne kerkesen time,  jam trasmetuar njëhere ne emisionin investigativ “Stop” ne TV Klan. Kam kerkuar qe kjo video (ku shfaqem edhe une) te fshihet nga YouTube sepse me prish imazhin dhe me shkakton edhe shume probleme të tjera. Ne fakt me kane nxire jeten nga paragjykimet dhe thashethemet. Jam ne dy transmetime dhe […]
Qytetari: A.H.
Data: 22 Janar 2021, Kategoria: Pa kategori