Trashëgimia

Pershendetje, Si jane procedurat per t’u shpallur i pavlefshem vendimi i trashegimise pasi eshte bere gabim nga noteri? Faleminderit,
Qytetari: B.X.
Data: 5 Nëntor 2020, Kategoria: Trashëgimia
Pershendetje, A perfitojne pjesetaret e tjere te familjes, vellezer, motra nga trashegimia ligjore? Theksoj qe prindi deshiron t’ja lere njerit prej femijeve. Certifikata e pronesise eshte ne emrin e te atit dhe mamase. Faleminderit,
Qytetari: S.R.
Data: 2 Shtator 2020, Kategoria: Trashëgimia

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë