Tituj ekzekutive

Pershendetje Kam nje vendim te gjykates se apelit te dorezuar ne Drejtorine e Pergjithshme te Permbarimit ndaj ASHK Vlore.  Edhe pse kam nje vendim ekzekutimi, ASHK Vlore me ka kthyer pergjigje negative ne lidhje me ekzekutimin e vendimit gjyqesor. Jetoj jashte shtetit. Ju lutem me ndihmoni me informacion se sa vite duhen te zbatohen keto […]
Qytetari: ..
Data: 11 Maj 2021, Kategoria: Tituj ekzekutive
Pershendetje, Ne nenin 510 te Kodit te Procedures Civile parashikohet se titull ekzekutiv jane edhe aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla. Ne kete rast, a mund te konsiderohet titull ekzekutiv nje deklarate mes dy subjekteve juridike ku parashikohet se njeri subjekt i detyrohet nje subjekti tjeter nje shume te caktuar to hollash? Permes […]
Qytetari: J.N.
Data: 20 Prill 2021, Kategoria: Tituj ekzekutive
Pershendetje, Kam nje nje vendim gjyqesor te formes se prere dhe kam marr urdhrin e ekzekutimit nga gjykata ne lidhje me ceshtje civile me objekt lirim dhe dorezim objekti te pasurise se paluajtshme (padi rivendikimi). Gjykata ka pranuar kerkese-padine time duke detyruar palen tjeter te liroje dhe te dorezoje pronen time. Per shkak te konfliktit […]
Qytetari: E.T.
Data: 20 Prill 2021, Kategoria: Tituj ekzekutive
Pershendetje, Kam marr kredi pa kolateral dhe pa garantues tek dy nga institucionet jobankare qe operojne ne vend. Kam paguar gjysmat e shumave tek te dyja, mirepo ngaqe kam ngel pa pune e kam te pamundur te paguaj per momentin. Ne rast se ceshtja shkon ne permbarim, doja te dija nese kane akses tek pronat […]
Qytetari: G.H.
Data: 4 Dhjetor 2020, Kategoria: Tituj ekzekutive
Nje vendim gjykate per nje ndertim paleje mbi pallatin tone, denoj shkelesin me 100 ore pune. Ne kerkonim nga gjykata dhe prokuroria qe te merrnin vendim edhe per prishjen. Kur i pyetem pse nuk u morr vendim per prishje, na thane qe duhet te drejtoheni ne organet kompetente te bashkise. Eshte ne regull vendimi ne […]
Qytetari: L.B.
Data: 23 Dhjetor 2019, Kategoria: Tituj ekzekutive
Urime per nismen.Kisha disa pyetje ,shpresoj te kemi mirkuptimin tuaj.Kam nje urdher gjykate per sekuestro pasurie(2012).si pasoje enje problem me nje fond por para shume vitesh .Kam shume kohe qe nga 2012 qe nuk punoj dot regullisht see me kerkojne leket Tani Dua te punoj Po nuk me le frika se most me mbajne rrogen […]
Qytetari: L.K.
Data: 19 Shtator 2019, Kategoria: Tituj ekzekutive

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë