Kategoritë e Përgjigjeve

Gjurma e gishtit a mund të përdoret nga punëdhënësi, për të verifikuar hyrje-daljet nga instutucioni. A hynë kjo e dhënë  (daktiloskopisi) në ato të dhëna që quhen sensitive?
Qytetari: R.K.
Data: 27 Shkurt 2023, Kategoria: Të dhëna personale