Kategoritë e Përgjigjeve

Përshëndetje kam biznesin me qera sapo e kam hapur doja të dija që taksat e bashkisë kush i paguan qeradhënsi apo qeramarrësi? Edhe për tatim në burim kush ka të drejtë për ta paguar?
Qytetari: ..
Data: 12 Janar 2023, Kategoria: Taksa
Peeshendetje. Dua te bej akt shitje per banesen qe zoteroj por kur jam paraqitur tek noteri ne sistem ka rezultuar nje takse e papaguar -taksa e ndikimit ne infrastrukture – e cila me pengon per te perfunduar transaksioni. Une zoteroj leje legalizimi nga Aluizni (viti 2016) dhe hipoteke te baneses. Ku duhet ta paguaj kete […]
Qytetari: A.S.
Data: 10 Shkurt 2021, Kategoria: Procedura administrative, Taksa
Pershendetje! Per hipotekimin e baneses (apartementeve qe perfitoj nga kontrata shkembimit) si pronar trualli, ne te cilin eshte ndertuar nje pallat nga ndertuesi, a jam i perjashtuar nga pagesa 1000 leke per m/katror ne hipoteke (taksa e kalimit te pronesise)? Nese po, kush i paguan ndertuesi apo del me zero pagese nga hipoteka? Faleminderit,
Qytetari: O.B.
Data: 21 Janar 2021, Kategoria: Çështje pronësie, Taksa
Jetoj familjarisht me qira në banesën e një familjeje që jetojnë jashtë shtetit. Në këtë rast, taksat e bashkisë ( të gjelbërimit, të ndriçimit etj) i paguan edhe qiramarrësi edhe qiradhënësi, apo vetëm njëri nga ne? Faleminderit paraprakisht!
Qytetari: N.B.
Data: 14 Shtator 2019, Kategoria: Taksa