Kategoritë e Përgjigjeve

Pershendetje, Babai ka nje prone ku eshte bashkepronar bashke me 6 vellezer e motra te tij dhe pjesen e tij do te ma kaloje mua qe jam djali i tij i vetem. Desha te pyes a duhet te merren edhe firmat e te tjereve per te ma kaluar pjesen e tij mua dhe a ka […]
Qytetari: J.S.
Data: 10 Maj 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Taksa dhe tatime
Pershendetje, Cfare procedurash duhet te ndjek ne menyre qe te shes apartamentin te cilin e kam ende pa hipoteke. Te gjitha detyrimet jane shlyer ndaj ndertuesit dhe jam pajisur me deklarate noteriale dorezimi te apartamentit nga ndertuesi te une. Disponoj kontraten e porosise, ndersa i gjithe pallati eshte ne faze hipotekimi. Pyetja e dyte eshte […]
Qytetari: B.L.
Data: 8 Maj 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Taksa dhe tatime
Pershendetje, Sapo kam dhene me qira apartamentin personal dhe do bejme nje kontrate noteriale. Ju lutem me informoni nese une si qiradhenes kam detyrim si individ te paguaj tatim fitim? Theksoj se eshte kontrate qiraje nga individ, ne individ, familjare jane edhe ata qe e kane marre me qera. Faleminderit,  
Qytetari: E.M.
Data: 2 Maj 2022, Kategoria: Taksa dhe tatime
Pershendetje, Doja t’ju pyesja per sa vijon, bashkeshorti im ka nje shtepi private 2 kateshe ne pronesine e tij dhe deshiron t’ju kaloj dy vellezerve te tij. A mund te behet kjo procedure nepermjet aktit te dhurimit? A paguhet takse per kete dhe sa mund te shkoj e gjithe procedura e transferimit? Faleminderit,
Qytetari: A..
Data: 27 Prill 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Taksa dhe tatime
Pershendetje, Jemi 3 motra qe kemi trasheguar nje banese nga prinderit te cilet nuk jetojne me. Une dua t’ja blej motrave pjesen e tyre takuese te baneses. Perpara se te me shesin pjesen e tyre takuese, motrat kane bere nje rivleresim te pasurise. Jam e interesuar te di nese duhet te paguaj edhe une nje […]
Qytetari: V.A.
Data: 20 Prill 2022, Kategoria: Taksa dhe tatime
Pershendetje, Kam nje paqartesi ne lidhje me tatimet ne Shqiperi. Nqs une jam person jorezident ne Shqiperi dhe leshoj me qira nje apartament (kontrate e rregullt para noterit, pagesa behet nepermjet bankes etc.) Si do paguaj taksat ne Shqiperi? Sipas ligjit nr 8438 date 28.12.1998 “Per tatimin mbi te ardhurat” i ndryshuar, Neni 13/3 parashikon […]
Qytetari: M.M.
Data: 4 Prill 2022, Kategoria: Taksa dhe tatime
Pershendetje, Bashkeshorti im ka ne pronesi nje apartment ne te cilen do te na shtoje si bashkepronare mua dhe femijet. Kur eshte blere apartamenti nga ana e tij, nuk kemi qene te martuar. Si realizohet kjo procedure dhe a detyrohemi te paguajme ndonje takse ndaj shtetit? Faleminderit,
Qytetari: M.D.
Data: 24 Mars 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Taksa dhe tatime
Pershendetje, Jam e interesuar per nje informacion nga ana juaj. Ne lidhje me shitjen e nje shtepie, doja te dija procedurat qe duhen ndjekur, kohezgjatjen e procedurave, si dhe pagesat qe une duhet te kryer ne lidhje me keto procedura. Pra pjesen e pagesave sa i shkojne noterit ne rast shitje dhe taksat qe duhet […]
Qytetari: A.I.
Data: 8 Mars 2022, Kategoria: Taksa dhe tatime
Pershendetje! Doja te dija ne vleren e pensionit qe merr personi a ndikon niveli i pages se deklaruar per llogaritjen e sigurimeve shendetesore? Apo vetem paga e llogaritur per sigurimet shoqerore. Dhe a lejohet te deklarosh dy paga te ndryshme per te njejtin person. Dmth tjeter page per sig.shoqerore e tjeter page per sigurimet shendetesore? […]
Qytetari: A.K.
Data: 12 Shkurt 2022, Kategoria: Taksa dhe tatime