Kategoritë e Përgjigjeve

Pershendetje, Ne rast se kompania x ka selin dhe veprimtarine e saj e ushtron ne Tirane. Nderkohe hap ne vendet e rajonit, degen e kompanise meme. A eshte detyrim qe hapja e deges te regjistrohet ne QKB ne Tirane? Faleminderit
Qytetari: E.K.
Data: 8 Mars 2023, Kategoria: Shoqëri tregtare