Kategoritë e Përgjigjeve

Përshëndetje, Një subjekt që ka në pronësi një mjet traporti mallrash për vete, a është e nevojshme që ta regjistrojë në ekstrakt si adresë sekondare këtë targë. Theksojmë që ky mjet perdoret vetem për transport mallrash për vete , jo për persona të tretë. Faleminderit!
Qytetari: P.B.
Data: 27 Shkurt 2023, Kategoria: QKB