Qira

Miredita, nqs nje kontrate qiramarrese mjeti firmoset nga dy kontraktuesit, pa u noterizuar, a eshte e vlefshme?
Qytetari: A.Z.
Data: 30 Shtator 2019, Kategoria: Qira

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë