Kategoritë e Përgjigjeve

Pershendetje,kam kryer nje kontrate sipermarrje per apartament 120m2 ,2 poste parkimi,oborr 200 m2. Deshiroj te rregjistroj kete kontrate sipermarrje ne hipoteke. Pyetja ime eshte: Sa njesi rregjistrohen ne hipoteke,pra 4,apartamenti,2 poste parkimi,oborri? Apo 3,apartamenti dhe 2 poste parkimi? Ne rastin konkret oborri eshte i specifikuar ne kontraten e sipermarrjes si me siperfaqe ashtu edhe me […]
Qytetari: R.K.
Data: 28 Qershor 2022, Kategoria: Procedura administrative
Pershendetje, Kerkoj nje informacion ne lidhje me dokumentacionin e nevojshem per rregjistrimin e nje prone te llojit “trial”. Aktualisht kam vetem dokumentat e meposhtme: 1. Akti i trashegimise; 2. Dokumentin kadastral qe percakton kufirin e prones; 3. Prokura e perfaqesimit; 4. Harta treguese; 5. Plan-vendosja; 6. Vertetimi qe nuk kam perfituar nga ligji 7501; Ju […]
Qytetari: G.G.
Data: 24 Qershor 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Procedura administrative
Pershendetje a eshte e nevojshme te bej aplikim për regjistrim fillestar të pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhornim nga ASHK-ja ose me plan rivelimi e azhornimi nga Ashk mbasi kam marre certifikaten e pronsise? Nese po kush mendoni se duhet dhe nga ndryshojne njera nga tjetra
Qytetari: D.B.
Data: 19 Qershor 2022, Kategoria: Procedura administrative
Pershendetje! Pas berjes se nje kontrate porosie dhe marrjes ne dorezim te nje apartamenti, sa kohe duhet te dale hipoteka? A ka afate ligjore qe nuk mund te tejkalohen ne kete rast? Cilit institucion dhe ne cfare forme duhet ti drejtohem qe te marr informacion pse ndodhin vonesa?
Qytetari: A.S.
Data: 15 Qershor 2022, Kategoria: Procedura administrative
Pershendetje! Eshte nje pasuri me siperfaqe afro 10 dynym toke shtet dhe ne kartele e ka te cilesuar ‘pyll’. Pronari i kesaj pasurie ka ne dispozicion AMTP-ne pronesi, certifikaten familjare te gushtit ’91, si dhe te gjitha konfirmimet nga njesia administrative per token perkatese. Ju lutem nje informacion sesi mund te pajiset me certifikate pronesie […]
Qytetari: A.F.
Data: 8 Qershor 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Procedura administrative
Pershendetje, Sa vonon marrja e çertifikates se pronesise nga ASHK kur dosja ka perfunduar nga ALUIZNI dhe eshte derguar ne kadaster ne dt. 06.04.2022? Te aplikimi ne e-albania thuhet se dosja eshte ne proçesim nga shef zone. Cfare do te thote ky status? Cilat jane afatet e trajtimit te praktikes dhe marrjes se ketij sherbimi […]
Qytetari: D.M.
Data: 2 Qershor 2022, Kategoria: Procedura administrative