Mbrojtja e te dhenave personale

Pershendetje Kam dorezuar nje cv te nje kompani pasi isha e interesuar per pune. Dua te di nese kompania ndermjet te dhenave te mia te paraqitura ne cv si emer mbiemer mund te kete akses ne te dhena te tjera si pozicionet e me parshme te pune apo eksperienca te tjera pune. Theksoj qe ne […]
Qytetari: O.Y.
Data: 30 Maj 2022, Kategoria: Mbrojtja e te dhenave personale

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë