Marrëdhenie pune

Desha tju pyesja ju lutem. Jam ne vitin e fundit te punes ne administrate kam edhe 11 muaj dhe mbush moshen. Nuk kam probleme as me punen as me gje por desha per kulture te di nese viti i fundit ne pune te krijon probleme te shkurtimit nga puna pervec rasteve te VKM te shkrirjes […]
Qytetari: S.G.
Data: 17 Gusht 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Pershendetje, Doja te dija, ne rastin e nje punonjesi i cili denohet me vendim te formes se prere, me 3 vite sherbim prove, nese duhet te pezullohet per kete periudhe apo t’i nderpriten menjehere marredheniet e punes? Theksoj se marredheniet e punes jane te lidhura sipas kushteve te Kodit te punes dhe jo te nenpunesit civil. […]
Qytetari: M.J.
Data: 8 Gusht 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Pershendetje, Kam mbushur moshen per te dal ne pension pleqerie dhe kam bere kerkese per te verifikuar vitet e punes. Nga verifikimet rezulton qe kam mungesa. Nuk e di se ku tjeter mund te kerkoj informacion apo te vertetoj vitet e punes per te cilat nuk ka informacion? Cfare procedure duhet te ndjek? Faleminderit,
Qytetari: M.F.
Data: 6 Gusht 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Punoj prej 7 vitesh ne nje kompani private. Ne shtator 2021 filloj leje lindjen. Gjate leje lindjes, punedhenesi ka zevendesuar pozicionin tim me persona te tjere ( me kontrate me afat te pacaktuar) dhe ne momentin qe do te rikthehem ka vendosur qe te beje kontrata te reja pune duke me ulur pagen ( me […]
Qytetari: R.R.
Data: 29 Korrik 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Peshendetje, une kam 11 vite e punusuar prane nje kompanie private, kane vendosur te largohem duhe respektuar te gjitha afatet e vendosura, doja te dija a me takon shperblimi per vjetersine ne pune apo ndonje shperblim tjeter, pasi kontributi im ne kompani nuk ka qene i paket. Kontraten e kam me afat te papercaktuar dhe […]
Qytetari: L.B.
Data: 22 Korrik 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Punojesi ka 35 vite pune ne nje institucion publik, per arsye se u perkeqesua nga gjendja shendetesore, jep doreheqjen me qellim te marrjes se asistences sociale. Pas nderprerjes kerkesa per asistence refuzohet. Me kerkese rikthehet ne puna, por kjo periudhe shkepuetje numeron 5 (pese  dite, rikthehet ne pune. Pas nje viti nga ky moment nis […]
Qytetari: D.S.
Data: 22 Korrik 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë