Kategoritë e Përgjigjeve

a mund të vihet në dispozicion të një qytetari, i cili paraqet kërkesë sipas ligjit “Për të drejtën e informimit”, lista e targave të automjeteve që janë në përdorim nga një organ publik?
Qytetari: A.A.
Data: 15 Mars 2023, Kategoria: Informacio