Kategoritë e Përgjigjeve

1. Cfare eshte biresimi me pelqim? 2. A mundet qe prindi biresues te kete gjithe informacionin per prinderit e origjines, a mundet ai qe t’i kontaktoje ata? 3. A merret KSHB me kerkimin e origjines me kerkese te personit te biresuar pasi te kete mbushur 18 vjec, kur ai rezulton i braktisur? 4. A ka […]
Qytetari: L.L.
Data: 21 Mars 2023, Kategoria: Familjare
Kam lindur para 2 muaj ne Zvicer dhe jam me leje qendrimi B. Burrin e kam francez me leje qendrimi B por ndodhet ne burg dhe vajza është regjistruar në emrin tim dhe mbiemrin tim dhe i kam dhënë nacionalitet shqiptar.Dua te shkoj ti bej pasaporten ne shqiperi a do me duhen dokumentat e burrit […]
Qytetari: B.B.
Data: 20 Mars 2023, Kategoria: Familjare
Jam duke hapur nje proces gjyqesor per zgjidhje martese, ku nder te tjera do te kerkoj dhe pesion ushqimor per 2 femijet e mitur, por babai i tyre ,punon ne shtetin grek i padeklaruar, pra ne te zeze dhe ne Shqiperi nuk figuron i punesuar. Si do ndikoje kjo ne caktimin e mases se pensionit, […]
Qytetari: A.I.
Data: 16 Mars 2023, Kategoria: Familjare
Përshëndetje! Kam nis një padi divorci, por germën e fundit të mbiemrit e kam shkruar gabim nga ‘ a’ në ‘s’ka. Doja të dija tani që kemi seancën e parë, duhet të bëj ndonjë shkresë korrigjimi bazuar në ndonjë nën apo thjesht ja them gojarisht gjykatës dhe duke e verifikuar të karta nuk do të […]
Qytetari: A.G.
Data: 15 Mars 2023, Kategoria: Familjare
Disa të afërm të mi që jetojnë në Kanada (shqiptarë nga Kosova, por pa shtetësi të Shqipërisë), janë të interesuar të birësojnë një fëmijë nga Shqipëria. Si shtetas të huaj, si shkon procedura e birësimit për ta? Përkatësisht, jam e interesuar të di se sa mund të zgjasë procesi i birësimit dhe cfarë barrierash mund […]
Qytetari: A.H.
Data: 13 Mars 2023, Kategoria: Familjare
Përshëndetje. Doja të kisha një informacion mbi ndarjen e pasuris pas divorcit. Unë kam blerë një shtëpi me kredi, të cilën vazhdoj ende e paguaj dhe sot e kësaj dite dhe regjimi pasuror është ai ligjor. Vendimi gjykatës për divorc është marr 7 muaj para dhe ende nuk është zbardhur. Doja të dija: si do […]
Qytetari: G.K.
Data: 2 Mars 2023, Kategoria: Familjare
Përshëndetje, neni 162 i Kodit të Familjes shprehet se organet kopetente apo punëdhënesi , ka detyrim ligjor të tregoj të ardhurat e ish-bashkeshortit. Në bazë të këtij neni a mundet që të kërkoj informacion për pagen e tij? Për pension ushqimor te femijes? Pasi ai vete merr vertetime fiktive. Faleminderit
Qytetari: ....
Data: 27 Shkurt 2023, Kategoria: Familjare