E drejta e informimit

Pershendetje, Babai ka perfituar pensionin e pleqerise kete vit, por nuk eshte dakort me vitet sesi jane perllogaritur. Ka bere edhe ankese dhe i del qe i jane llogaritur te gjitha periudhat sipas librezes, por nuk na korrespondon dicka e tille. Si mund te drejtohemi me nje kerkese per te marr informacion te plote mbi […]
Qytetari: B.R.
Data: 12 Dhjetor 2021, Kategoria: E drejta e informimit

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë