E-Albania

Pershendetje, Dëshiroj të rregjistroj online përmes e-albania dëshminë e trashigimisë të babait tim të vdekur në A. Sh. K. Konstatova se në dokumentat që nevojiten nga “e-albania” për të regjistruar “Dëshminë e Trashigimisë” është përveçse “dëshmisë” që kam marre nga Noteri, kerkohet edhe “Vendimi gjyqësor përfundimtar i formës së prerë”. Pra, me duket sikur kerkojne 2 […]
Qytetari: A.B.
Data: 27 Gusht 2022, Kategoria: Civile - Trashëgimia, E-Albania, Procedura administrative
Pershendetje, Kam bere pak dite me pare nje aplikim online ne portalin e-albania per gjendjen juridike te prones time, per te marre info per procesin e legalizimit te saj, duke vene ne dispozicion vetem numrin kadastral. Ne pergjigje me erdhi nje akt verifikimi ne emrin e dikujt tjeter dhe per nje prone qe nuk me […]
Qytetari: X.B.
Data: 14 Gusht 2022, Kategoria: Çështje pronësie, E-Albania
Pershendetje, Kam nisur proçedurat për legalizimin e shtëpisë (ndodhet në Fier), e cila është blerë nga stëgjyshja në vitin 1936. Në nentor te vitit qe shkoj janë bërë matjet e truallit. Si mund ta verifikoj se në çfarë faze është dosja tani që shërbimet janë online? Cili sherbim i e-albania me mundeson informacionin per te […]
Qytetari: L.Z.
Data: 3 Gusht 2022, Kategoria: Çështje pronësie, E-Albania

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë