Kategoritë e Përgjigjeve

Kam nje A.M.T.P Siperfaqja e tokes gjithsej eshte 30.000 meter katror. Ne AMTP,kjo siperfaqe eshte e pasqyruar ne dy numra ngastrash; Ngastra 68 ka nje siperfaqe prej 10.000 meter katror. Ngatra 69 ka sip. 20.000 meter katror. Ne teren e gjithe kjo siperfaqe perbehet nga 12 parcela. Pra ngastra 69 ndahet me fraksione nga 69/1 […]
Qytetari: L.P.
Data: 17 Mars 2023, Kategoria: Administrative, E-Albania
Përshëndetje .Jam një qytetar që jam ne prag të pensionit.Kam kryer pune ne shum vende te ndryshme ,fabrike,banka e kursimeve ,ne asistence,tatime e taksa dhe se fundi punoj ne istuticion vendor,ju lutem me jepni nje pergjigje ku mund ti gjeje te gjithe keto vite pune .Kujt mund ti drejtohem. Ju falenderoj ne punen tuaj.
Qytetari: T.D.
Data: 13 Mars 2023, Kategoria: E-Albania, Pensioni
Përshëndetje! Ju falënderoj nëse më ndihmoni me informacion për problemin tim të parashtruar më poshtë: Kam një pasuri” njësi shërbimi” në pallat ekzistues,të përfituar me kontratë shitblerje dhe origjina e regjistrimit të kësaj pasurie nga shitësi ka qenë me ligjin e privatizimit. Sipërfaqja e kësaj pasurie në çertifikatën e pronësisë është 50m2,ndërsa faktike është 60m2.Mundem […]
Qytetari: G.B.
Data: 27 Shkurt 2023, Kategoria: Administrative, E-Albania
Përshëndetje, Në vitin 2021 lidha një kontratë porosie me një firmë ndërtimi për një apartament. Ndërtesa kaloi në proces legalizimi. dhe né fund të vitit 2022 del leja e legalizimit shoqëruar me Genplan për këtë apartament në emrin tim. Aplikova në e-albania për regjistrimin e lejes dhe më vonë për pajisjen me dokumentat e mëposhtëm: […]
Qytetari: A.B.
Data: 17 Shkurt 2023, Kategoria: ASHK, E-Albania
Pershendetje, Dëshiroj të rregjistroj online përmes e-albania dëshminë e trashigimisë të babait tim të vdekur në A. Sh. K. Konstatova se në dokumentat që nevojiten nga “e-albania” për të regjistruar “Dëshminë e Trashigimisë” është përveçse “dëshmisë” që kam marre nga Noteri, kerkohet edhe “Vendimi gjyqësor përfundimtar i formës së prerë”. Pra, me duket sikur kerkojne 2 […]
Qytetari: A.B.
Data: 27 Gusht 2022, Kategoria: Civile - Trashëgimia, E-Albania, Procedura administrative
Pershendetje, Kam bere pak dite me pare nje aplikim online ne portalin e-albania per gjendjen juridike te prones time, per te marre info per procesin e legalizimit te saj, duke vene ne dispozicion vetem numrin kadastral. Ne pergjigje me erdhi nje akt verifikimi ne emrin e dikujt tjeter dhe per nje prone qe nuk me […]
Qytetari: X.B.
Data: 14 Gusht 2022, Kategoria: Çështje pronësie, E-Albania
Pershendetje, Kam nisur proçedurat për legalizimin e shtëpisë (ndodhet në Fier), e cila është blerë nga stëgjyshja në vitin 1936. Në nentor te vitit qe shkoj janë bërë matjet e truallit. Si mund ta verifikoj se në çfarë faze është dosja tani që shërbimet janë online? Cili sherbim i e-albania me mundeson informacionin per te […]
Qytetari: L.Z.
Data: 3 Gusht 2022, Kategoria: Çështje pronësie, E-Albania