Kategoritë e Përgjigjeve

Pershendetje, Doja te dija se cilat jane procedurat qe ndiqen ne rastin kur nje bleres kerkon te bleje nje pasuri te paluatshme (shtepi), dhe jane te perfshira detyrime ndaj firmes furnizuese te energjise elektrike? Keto detyrime duhen paguar direkt nga shitesi ne momentin qe behet kontrata e shit-blerjes se prones apo ne momentin e likuidimit […]
Qytetari: A.I.
Data: 22 Mars 2022, Kategoria: Detyrime
Pershendetje! Vite me pare kemi lidhur me nje njeriun tone dy kontrata sipermarrje: nje une, nje femija im. Kemi pasur veshtiresi per te shlyer te dyja dhe ndertuesi na sugjeroi qe te hiqnim dore nga nje prej shtepive dhe te kompensohej diferenca. Gjithashtu te kontrata parashikohej kamatvonese plus gjithashtu e drejta qe te na mbante […]
Qytetari: M.K.
Data: 21 Janar 2022, Kategoria: Detyrime
Pershendetje! Vajza ime ushtron aktivitetin “klinike dentare” ne ambjent me kontrate qiraje. Tatimi ne burim nga ana e vajzes deklarohej 0 (zero) leke dhe deklarimi ne vlere behej nga qiradhenesi dhe paguhej nga ai meqenese ishte person juridik. Kjo prone eshte shitur nga qiradhenesi dhe bleresi eshte bashkejetuesi i vajzes sime. Per sa me siper […]
Qytetari: A.M.
Data: 21 Janar 2022, Kategoria: Detyrime, Taksa dhe tatime
Pershendetje, Ne vitin 2018 kam marr nje kredi ne nje nga institucionet financiare ne vend dhe ne vitin 2020 kam bere pagesen (likujdimin) total te kesteve te kredise. Pas rreth nje viti me ka ardhur nje njoftim, ku me thone se u detyrohem ne vleren 2,000 lek, per te cilin une nuk isha asnjehere ne […]
Qytetari: M.M.
Data: 21 Tetor 2021, Kategoria: Detyrime
Kam nje objekt qe e kam dhene me qera nje personi per rrobaqepsi e kemi bere me marrveshje te noteri dhe kontrata mbaroi nuk dha asnje lek. Pastaj serish me marrveshje solli nje person tjeter qe do ta punonte ai dhe kontrata me kete te dytin perfundoi asnje lek dhe ky problemi tani eshte se […]
Qytetari: D.D.
Data: 19 Shtator 2021, Kategoria: Detyrime
Pershendetje, Ne vitin 2020 kam aplikuar per nje kredi. Oficeri i kredise beri te gjitha procedurat e nevojshme per aplikim kredie dhe pas disa ditesh na kontakton duke na njoftuar se kredia nuk u aprovua. Sot pas nje viti me merr banka ne telefon dhe me thote qe bashkshorti im (jo une) ka marre kredi […]
Qytetari: A.S.
Data: 25 Gusht 2021, Kategoria: Detyrime
Pershendetje. Doja tjy pysja per nje marreveshje qe kam bere me nje avokat. Kam mare sherbimin por nuk kam para per ta paguar. Ai me lajmeron qe do ta coje ne gjykate. A e ka kete mundesi? Flm
Qytetari: D.X.
Data: 6 Gusht 2021, Kategoria: Detyrime
Pershendetje, Pyetja konsiston ne lidhje me detyrimin ndaj EKB-se. Ne muajn dhjetor te vitit 2008 kam marre nje kredi nga EKB ne vleren rreth 2.000.000 Leke. Mospagesat e kestit kane filluar rreth vitit 2013 per arsye financiare. Kohezgjatja e kredise eshte per 25 vite. Gjate kesaj kohe, EKB sipas kontrates duhet te zgjidhte marreveshjen brenda […]
Qytetari: S.K.
Data: 5 Gusht 2021, Kategoria: Detyrime
Pershendetje…Jam i interesuar per nje pergjigje konkrete. Kam 1 kredi tek nje banke mikrofinanciare dhe familja ime nuk ka qene as garantore dhe as ne dijeni te kesaj. Familja ime, sot eshte kontaktuar nga institucioni perkates dhe i kan vene detyrim atyre ta paguajne. Me cfare te drejte kane hyre ne familjen time per kete […]
Qytetari: M.K.
Data: 29 Korrik 2021, Kategoria: Detyrime