Detyrime

Pershendetje, A mund të ndahem (dal) nga trungu familjar nëse jam bashkë kredimarrëse? Faleminderit,
Qytetari: F.D.
Data: 28 Nëntor 2022, Kategoria: Detyrime, Gjendja civile
Pershendetje Kam nevoje per nje informacion ne lidhje me afatin e parashkrimit te se drejtes se padise per kontraten e huase.A ka afat parashkrimi e drejta per te ngritur padi per kthimin e shumes qe kam dhene hua me akt noterial?
Qytetari: J.T.
Data: 8 Korrik 2022, Kategoria: Detyrime
Pershendetje, Jam ne veshtiresi te medha pasi nuk kam paguar bankat dhe si pasoje ka kaluar ne zyren permbarimore. Une nuk kam ku i marr leket per momentin. Ju lutem a ka ndonje zgjidhje ligjore per situaten ne te cilen ndodhem? Faleminderit per informacionin,
Qytetari: V.K.
Data: 1 Korrik 2022, Kategoria: Detyrime
Pershendetje, Doja te dija se cilat jane procedurat qe ndiqen ne rastin kur nje bleres kerkon te bleje nje pasuri te paluatshme (shtepi), dhe jane te perfshira detyrime ndaj firmes furnizuese te energjise elektrike? Keto detyrime duhen paguar direkt nga shitesi ne momentin qe behet kontrata e shit-blerjes se prones apo ne momentin e likuidimit […]
Qytetari: A.I.
Data: 22 Mars 2022, Kategoria: Detyrime
Pershendetje! Vite me pare kemi lidhur me nje njeriun tone dy kontrata sipermarrje: nje une, nje femija im. Kemi pasur veshtiresi per te shlyer te dyja dhe ndertuesi na sugjeroi qe te hiqnim dore nga nje prej shtepive dhe te kompensohej diferenca. Gjithashtu te kontrata parashikohej kamatvonese plus gjithashtu e drejta qe te na mbante […]
Qytetari: M.K.
Data: 21 Janar 2022, Kategoria: Detyrime
Pershendetje! Vajza ime ushtron aktivitetin “klinike dentare” ne ambjent me kontrate qiraje. Tatimi ne burim nga ana e vajzes deklarohej 0 (zero) leke dhe deklarimi ne vlere behej nga qiradhenesi dhe paguhej nga ai meqenese ishte person juridik. Kjo prone eshte shitur nga qiradhenesi dhe bleresi eshte bashkejetuesi i vajzes sime. Per sa me siper […]
Qytetari: A.M.
Data: 21 Janar 2022, Kategoria: Detyrime, Taksa dhe tatime
Pershendetje, Ne vitin 2018 kam marr nje kredi ne nje nga institucionet financiare ne vend dhe ne vitin 2020 kam bere pagesen (likujdimin) total te kesteve te kredise. Pas rreth nje viti me ka ardhur nje njoftim, ku me thone se u detyrohem ne vleren 2,000 lek, per te cilin une nuk isha asnjehere ne […]
Qytetari: M.M.
Data: 21 Tetor 2021, Kategoria: Detyrime
Kam nje objekt qe e kam dhene me qera nje personi per rrobaqepsi e kemi bere me marrveshje te noteri dhe kontrata mbaroi nuk dha asnje lek. Pastaj serish me marrveshje solli nje person tjeter qe do ta punonte ai dhe kontrata me kete te dytin perfundoi asnje lek dhe ky problemi tani eshte se […]
Qytetari: D.D.
Data: 19 Shtator 2021, Kategoria: Detyrime
Pershendetje, Ne vitin 2020 kam aplikuar per nje kredi. Oficeri i kredise beri te gjitha procedurat e nevojshme per aplikim kredie dhe pas disa ditesh na kontakton duke na njoftuar se kredia nuk u aprovua. Sot pas nje viti me merr banka ne telefon dhe me thote qe bashkshorti im (jo une) ka marre kredi […]
Qytetari: A.S.
Data: 25 Gusht 2021, Kategoria: Detyrime

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë