Kategoritë e Përgjigjeve

Pershendetje, jam nje studente e vitit te pare ne nje universitet privat ne Tirane. Jam e regjistruar ne universitet si program i dyte studimi dhe kam paguar komplet tarifen e plote te vitit te pare. Problemi lind sepse nuk jam pajisur me numer matrikullimi. E theksoj se ne momentin e regjistrimit nuk kisha plotesuar formular […]
Qytetari: E.M.
Data: 23 Mars 2023, Kategoria: Arsimi
Pershendetje, kam nje pyetje lidhur me te drejten e rifillimit te studimeve dhe afatin kohor per kete kerkese. Une si studente e UT, Fakulteti i Shkencave sociale, kam qene studente e brezit 2015-2018 per arsye personale nuk munda te mbyll diplomen me vetem 3 provime te mbatura per ta marre ate. Tani dua te kthehem […]
Qytetari: G.L.
Data: 6 Mars 2023, Kategoria: Arsimi
Pershendetje!Kandindati per Avokat deri ne sa here ka te drejte te japi provim e Avokatise?Pershembull Nuk e mere heren e pare Dhe sa here te tjera mund ta japi?
Qytetari: A.J.
Data: 17 Shkurt 2023, Kategoria: Arsimi
Pershendetje!!Kam mbaruar shkollen e mesme bujqesore- ne vitin 1992 dhe nuk jam paisur me deftesen perkatese!!!Si mund ta siguroj kete deftese pasi shkolla ku kryeva studimet eshte mbyllur !!Me duhet3per document ne Greqi!!Ju faleminderit!!!
Qytetari: A.C.
Data: 2 Shkurt 2023, Kategoria: Arsimi
A duhet të japë provimin e licencës për arsim special kur kam formimin universitar te Cikli te Ulet 4-vjecar 2001-2005 dhe master shkencor ne arsimin special 2013-2015? Punoj prej 17 vitesh në shkollën Speciale për fëmijët me aftësi të kufizuar Vlorë. Në bazë të Lenda: Për provimin e shtetit në profesionin e rregulluar të mesuesit, […]
Qytetari: A.K.
Data: 13 Janar 2023, Kategoria: Arsimi
Përshëndetje, Jam një arsimtare që punoj në shkollë publike 9 vjeçare. Në bazë të udhëzimit 12 bëhet vlerësimi i dosjes për katedrën ku unë bëj pjesë për efekt të renies të ngarkesës mësimore. Në momentin e vlerësimit te dosjeve, kolegu tjetër nuk u paraqit dhe e gjithë kjo u be pa prezencën e tij pasi […]
Qytetari: E..
Data: 14 Korrik 2021, Kategoria: Arsimi