Arsimi

Përshëndetje, Jam një arsimtare që punoj në shkollë publike 9 vjeçare. Në bazë të udhëzimit 12 bëhet vlerësimi i dosjes për katedrën ku unë bëj pjesë për efekt të renies të ngarkesës mësimore. Në momentin e vlerësimit te dosjeve, kolegu tjetër nuk u paraqit dhe e gjithë kjo u be pa prezencën e tij pasi […]
Qytetari: E..
Data: 14 Korrik 2021, Kategoria: Arsimi
Pershendetje. Studentet qe ndjekin studimet e larta ne nje universitet privat ketu ne Shqiperi, a mund te perfitojne burse financiare nga shteti? Apo mund te perfitojne vetem studente qe studiojne ne universitete shteterore? Faleminderit
Qytetari: F.J.
Data: 11 Korrik 2021, Kategoria: Arsimi
Pershendetje, Dua te di sesi në vitin 2021 në Shqipëri vazhdon ende te blihet gjimnazi. Si mundet një person të gjej një numër amze bosh, kur numri i amzës është unik. Si arrihet të mashtrohet, kur notat dhe prezenca shënoheshin në kompjuter? Si mund të ketë rënë në kontakt me këtë numër amze? Si mund […]
Qytetari: I.R.
Data: 2 Qershor 2021, Kategoria: Arsimi
Faleminderit av. Dorina Ndreka Me qe kam te drejte te kerkoj shperblimin e demit te shkaktuar nga ana e organeve te administrates publike nepermjet gjykates ne perputhje me ligjin 8510/1999 “Per pergjegjesine jashtekontraktore te organeve te administrates publike” ne rastin tim, ke duhet te hedh ne gjyq ZVA perkatese dhe drejtorin e shkolles? Dhe kush […]
Qytetari: I.G.
Data: 9 Dhjetor 2020, Kategoria: Arsimi, Marrëdhenie pune, Shpërblim dëmi
Pershendetje, Jam student në Universitetin e Arteve në Nivelin e dyte në nje program te dyte studimi. Ne baze te VKM Nr. 780, date 26.12.2018 jam perfitues ne reduktimin e tarifes vjetore dhe plotesoj krejtesisht kriteret. Universiteti ku une studioj nuk ma pranon kete te drejte dhe bazohet te nje tjeter VKM ate nr. 269, […]
Qytetari: E.S.
Data: 4 Dhjetor 2020, Kategoria: Arsimi

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë