Kategoritë e Përgjigjeve

Pershendetje Jemi vendosur ne nje prone qe ne vitin 95 por nuk kemi dokumenta. Fillimisht kemi qene ne nje ndertese te ndertuar ne 92 si magazina. Pastaj ndertuam nje shtepi tjeter ne 2002 dhe eshte ne proces legalizimi me date vetedeklarimi perfundim ndertimi viti 2005. Per sa i perket prones te kjo prone ka pretendime […]
Qytetari: D.B.
Data: 3 Qershor 2022, Kategoria: Çështje pronësie, Legalizim
Pershendetje, Kam bere nje vetedeklarim per ndertim informal qe ne vitin 2017. Kane ardhur punonjësit e ALUIZNIT dhe kane bere matje, por aktualisht mua me ka humbur numri i protokollit. Rezulton se vetedeklarimi im nuk eshte fare ne sistem. Jam interesuar prane zyrave te hipotekes dhe nuk me japin zgjidhje. Ju lutem si  duhet te […]
Qytetari: A.S.
Data: 20 Mars 2022, Kategoria: Legalizim, Procedura administrative
Pershendetje! Me date 25.01.2021 me eshte leshuar nga ZRPP ne Tirane nje certifikate per vertetim pronesie e llojit te pasurise truall me siperfaqe —m2, nga e cila ___ m2 truall dhe __ m2 ndertese per numrin e pasurise X, duke saktesuar metrat e seciles mua dhe vellait tim. Aty percaktohet se: “Kjo certifikate leshohet per […]
Qytetari: Z.D.
Data: 21 Janar 2022, Kategoria: Legalizim, Procedura administrative
Pershendetje, Me ka dal legalizimi i shtepise mirepo une ne familje kam nje femije 16 vjeç me aftesi te kufizuara dhe di qe eshte miratuar nje ligj qe kush ka nje person te tille ne familje e perfiton pagesen me 50%. A eshte e vertete kjo dhe nese po, ju lutem a mund te ma […]
Qytetari: L.H.
Data: 21 Janar 2022, Kategoria: Legalizim, Legjislacion
Pershendetje, Ne vitin 1993, im ate eshte pajisur nga hipoteka me vertetimin e pronesise nr…., date 27.02.1993 per objektin “bar kafe”. Bashkengjitur ketij vertetimi pronesie ndodhet planimetria e objektit.  Theksojme qe objekti eshte ngritur ne baze te lejes se ndertimit te dhene nga urbanistika e asaj kohe pasi toka ka qene shtet. Deri ne vitin […]
Qytetari: A.D.
Data: 30 Tetor 2021, Kategoria: Çështje pronësie, Legalizim
Pershendetje!Une qe po ju shkruaj banoj ne fshat.Meqense shtepia qe kisha ishte e vogel(40m2),vendosa te ndertoj nje shtes anesore me 40m2,per te cilen u pajisa me leje ndertimi dhe per kryerjen e punimeve lidha kontrat me nje firm zbatimi.Pasi perfundojne punimet mesoj se inxhinieri qe me beri projektin nuk ka bere deklarim per nisjen e […]
Qytetari: I..
Data: 15 Tetor 2021, Kategoria: Legalizim
Pershendetje! Une qe po ju shkruaj jam nga nje fshat i rrethit Gramsh. Vitin e kaluar kam ndertuar nje shtese anesore ne nje shtepi ekzistuese te cilen e kisha me dokumenta te rregullta, por qe ishte siperfaqe shume e vogel (40m2). Per ndertimin e kesaj shtese mora leje ndertimi, por inxhinieri qe me nxori lejen […]
Qytetari: I..
Data: 10 Tetor 2021, Kategoria: Legalizim