Pergjigjet
Feedback

35
pergjigje

13
pelqime


Kontakt

Celular: +355 67 508 7341
Email: zhyljen.batalli@yahoo.com

Zhyljen Batalli

Profili

Jurist, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Eksperienca ime vijon si me poshte:
Nentor 2008 –Dhjetor 2011 – Jurist prane Pro Credit Bank Sha;
Maj 2012 –Dhjetor 2015 – Avokat, prane Studio Ligjore “Loloci & Associates” Shpk;
Dhjetor 2015 – ne vijim – Avokat, prane Studio Ligjore “Zaka & Kosta” Shpk;
Dhjetor 2017 – ne vijim – Ekspert prane Zyres se Ndihmes Ligjore Falas ne Ministrine e Drejtesise;
2010 – Avokat, Dhoma e Avokateve Tirane.

Kryesisht ne fushen civile, prona, ekzekutim te detyrueshem, tregtare, familjare, etj.

Qyteti: Tirana, Albania