Pergjigjet
përgjigje
Feedback
7
pëlqime

Kontakt

Griselda Dama

Profili

Juriste, Klinika e Ligjit Shkodër