Pergjigjet
Feedback

38
pergjigje

1
pelqime


Kontakt

Email: ertilmecaj@gmail.com

Ertil Mecaj

Profili

Jurist, Klinika e Ligjit, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë;

Adresa: Klinika e Ligjit Vlorë
Qyteti: Vlorë