Pergjigjet
Feedback

86
pergjigje

2
pelqime


Kontakt

Email: ernaldoabazi@gmail.com

Ernaldo Abazi

Profili

Jurist, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Specializim ne te drejte civile