Ernaldo Abazi

Pergjigjet
përgjigje
Feedback
2
pëlqime

Kontakt

Ernaldo Abazi

Profili

Jurist, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Specializim ne te drejte civile