Pergjigjet
Feedback

166
pergjigje

2
pelqime


Kontakt

Email: info@juristionline.al

Ernaldo Abazi

Profili

Jurist, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Specializim ne te drejte civile